Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Verzamelde gegevens

Wij verzamelen via ons contactformulier uw naam en e-mailadres, en eventuele andere persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt in uw bericht.

Doel van verzameling

Deze gegevens worden enkel gebruikt om contact met u op te nemen en te antwoorden op uw vraag.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via [e-mailadres].

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].