Voor het plaatsen en bewonen van een tiny house zijn in Nederland verschillende vergunningen nodig. De benodigde vergunningen zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de locatie en de afmetingen van de tiny house. Dit zijn de meest voorkomende vergunningen die mogelijk nodig zijn:

Omgevingsvergunning:

In de meeste gevallen is een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van een tiny house. Deze vergunning is nodig omdat een tiny house als een bouwwerk wordt gezien. De omgevingsvergunning regelt onder andere de bouwtechnische aspecten van de woning en de aansluiting op nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit). Ook wordt er gekeken of het bouwwerk voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

Bestemmingsplanwijziging:

Een bestemmingsplanwijziging is nodig als het bestemmingsplan van de gemeente niet toestaat dat er op de betreffende locatie een tiny house geplaatst wordt. In dat geval moet het bestemmingsplan gewijzigd worden.

Woonvergunning:

In sommige gemeenten is een woonvergunning nodig om in een tiny house te wonen. Deze vergunning regelt dat de woning geschikt is om in te wonen en dat de woonomgeving voldoet aan de eisen van de gemeente.

Milieuvergunning:

Als de tiny house niet aangesloten kan worden op het riool, kan er een milieuvergunning nodig zijn voor het plaatsen van een septic tank.

Ontheffing wegenverkeerswet:

Als de tiny house verplaatst moet worden over de openbare weg, is er afhankelijk van de grootte van de tiny house een ontheffing nodig van de wegenverkeerswet. Deze ontheffing kan aangevraagd worden bij de gemeente.

Laat je goed adviseren

Het is belangrijk om vooraf goed uit te zoeken welke vergunningen er nodig zijn voor het (ver)plaatsen en bewonen van een tiny house. Bij twijfel is het raadzaam om contact op te nemen met de gemeente of een deskundige op het gebied van tiny houses. Wij helpen je hier graag bij!